Polityka prywatności

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ZAKŁAD GALANTERII SKÓRZANEJ „ STEFANIA” Sp.  z o.o. Sp. K. z siedzibą przy UL. BĘDZIŃSKIEJ 18, 62-800 KALISZ; POSIADAJĄCĄ NUMER REGON: 250544500, NIP: 6181014491, KRS 0000841230, której obecnym prezesem jest Andrzej Talbierz.
Każdy uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki, zwanym (-ą) jest dalej Administratorem.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres jego siedziby, telefonicznie pod nr +48 62 764 22 10 lub mailowo: stefania@giovani.pl.

 1. Państwa dane osobowe otrzymujemy z bieżących kontaktów mailowych, handlowych, spotkań biznesowych i targowych, a także z indywidualnych akcji telemarketingowych, mailingowych oraz z ogólnodostępnych informacji w Internecie. Stworzona baza podmiotów gospodarczych, może zawierać dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej swobodnego przepływu danych, mają charakter danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:
 • wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym m.in. weryfikacji Państwa zdolności kredytowej dla przyznania kredytu kupieckiego,
 • realizacji reklamacji;
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celu:
 • marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 • profilowania danych w celu zbadania preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
 • kontaktu – udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
 • badania satysfakcji z produktów i usług, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz podnoszenie jakości swoich produktów i usług;
 • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dla celu:
 • zarządzania wnioskami w sprawie realizacji Państwa uprawnień wynikających z RODO;
 • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja zamówień, marketing naszych produktów i usług, uzasadniony interes administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji.
 2. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.
 3. Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: stefania@giovani.pl

Dziękujemy że są Państwo z nami i mamy nadzieję, że nadal będą Państwo korzystali z naszej z oferty i współpracy z firmą STEFANIA.